JAK to probíhalo 1999 - 2004

19.06.2015 18:02

Vzhledem k ukončení všech majetkoprávních sporů bylo možné v roce 1999 zahájit projednávání a realizaci prvních úprav hlavní budovy areálu. V roce 1999 tak začala dlouhodobá intenzivní práce na opravě areálu s cílem zachovat jeho historickou hodnotu a pokusit se navrátit objektu jeho původní vzhled i funkci.

Na počátku stavebních prací byl bohužel zjištěn havarijní stav stropu prvního podlaží, hrozilo zhroucení silně poškozených střešních nosných trámů napadených plísní a hnilobou a propadnutí půdního stropu. Proto bylo nutné, z finančních i časových důvodů, odstoupit od oprav všech tří střech hlavní budovy najednou a soustředit se pouze na střední část budovy.

Nejprve byl zbudován nový strop v prvním podlaží a asanován starý krov včetně střešní krytiny centrální části hlavní budovy. Dále byl dle schváleného projektu ubourán přední a zadní štít na úroveň bočních stěn. Následně byl vztyčen  krov odpovídající původnímu vzhledu stavby. V přední části střechy bylo zbudováno nové oválné okno, byly opraveny komíny a na závěr byla celá střecha pokryta novou střešní krytinou. Tím byla obnovena předpokládaná původní architektonická podoba hlavní budovy.

V polovině roku 2000 byla započata rekonstrukce střechy jižního křídla hostince. Původní trámy krovu byly nepoškozené, proto byly pouze pobity prkny, na něž byla položena nová střešní krytina. V zadním traktu střechy směrem do dvora bylo zbudováno půlkulaté okno, jež bude v budoucnu využito jako zdroj denního světla v pokoji. Při sanaci podlahy půdy byl objeven dvojitý strop. První klenutý je překryt druhým stropem trámovým.

V roce 2001 se přikročilo k dokončení rekonstrukce střech, rekonstrukcí severního křídla hostince. Byly opraveny krovy, doplněno půlkulaté okno a vyměněna střešní krytina.

V roce 2002 bylo obnoveno první nadzemní patro. Na zakázku byla vyrobena a instalována všechna okna v prvním patře i podkroví. Započalo se s rekonstrukcí podlahy prvního patra. Do podlahy byla, tak jako v severním a jižním křídle, nainstalována vzduchotechnika. Dále se začalo s pracemi na izolaci obvodových stěn stavby proti zemní vlhkosti.

V roce 2003 probíhaly drobné dokončovací práce na hrubé stavbě podkroví hlavní budovy.

Po dokončení opravy všech podlah v podkroví a prvním patře bylo v roce 2004 zbudováno schodiště mezi nimi. Po jeho dokončení byly vyzděny vnitřní příčky v podkrovích severního a jižního křídla, zároveň zde byly také instalovány rozvody vody, elektřiny a topení. Na závěr byly střechy všech tří podkroví tepelně zaizolovány minerální vatou.

Zpět

Kontakt

Santiniho hostinec
Ostrov nad Oslavou 38
594 45 Ostrov nad Oslavou

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode