JAK to probíhalo 2010 - 2014

30.06.2015 09:30

V roce 2010 byla dokončena oprava poslední místnosti v přízemí hlavní budovy - výčepu. Nejprve bylo odstraněno sololitové obložení a linoleum na podlaze. Omítka, vzhledem ke svému stavu, byla kompletně vyměněna, sanovány byly také podlahy, které v závěru pokryla keramická neglazovaná dlažba. Proběhla výměna oken.

Rok 2011 byl pro vnějšího pozorovatele největším pokrokem v obnově stavby. Nejprve byla z celé přední fasády hostince a přední části bran odstraněna brizolitová zelená omítka s nevhodným členěním třemi vodorovnými pruhy. Odstraněn byl i novodobý vstup s balkonem. Pomocí 3D modelu byla navržena a s odborníky z památkové péče konzultována podoba a barevnost nové fasádní omítky. Omítka byla nanesena a tvarována dle částečně doložených původních tvarů (tvar šambrán, nárožní rustiky). Finální barevná kombinace byla zvolena se světlými plochami a okrovými dekorativními prvky v okolí oken a na nároží. Obdobně jsou barevně řešeny i některé další Santiniho stavby na Žďársku. Osazeny byly nové vstupní dveře s výraznou mosaznou klikou.   

Rok 2012 nepřinesl žádné významné změny vzhledu objektu. Zakoupena byla dvoje nová dubová vstupní vrata do areálu hostince.   

V roce 2013 probíhaly hlavně úklidové práce, a to jak uvnitř hlavní budovy, ale v rámci dodržení bezpečnosti i hospodářských budov. V interiéru byly osazeny téměř všechny dveře s výjimkou dveří ve výčepu. Úklid proběhl na celé ploše dvora. Významnou změnou v jihozápadním rohu dvora bylo odstranění zdí novodobé stavby kravína s propadlou střechou.

Rok 2014 bylo celé přízemí hlavní budovy vybíleno a byly osazeny nové interiérové dveře ve výčepu. Ve dvoře proběhlo většinové vyčištění plochy bývalého kravína od náletových dřevin a ztrouchnivělých trámů. Revidovány byly kompletně elektrické rozvody v přízemí budovy.

Zpět

Kontakt

Santiniho hostinec
Ostrov nad Oslavou 38
594 45 Ostrov nad Oslavou

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode