Historie

 • 19.06.2015 17:07

  Hostinec jako kulturní památka

  Dne 3. 5. 1958 byl hostinec prohlášen kulturní památkou. V roce 2013 byl dovyhlášen kulturní památkou celý komplex, tedy i hospodářské budovy, ohradní zeď, brány a sklípek. Současná veřejná podoba seznamu nemovitých kulturních památek.   

 • 19.06.2015 16:55

  Život stavby do roku 1993

  Za předposledního opata žďárského kláštera Logka  (1770 – 1782) docházelo k prodeji klášterního majetku kvůli nedostatku financí. Týkalo se to i prodeje hostinců, které byly na základě dosavadních emfyteutických smluv prodávány do osobního vlastnictví jejich držitelů. V roce 1771, 1....

 • 17.06.2015 18:21

  J. B. Santini - Aichel

  Jan Blažej Santini - Aichel (3. února 1677 Praha – 7. prosince 1723 Praha) byl významný český barokní architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Narodil se 3. února 1677, na den sv. Blažeje jako nejstarší syn do vážené rodiny pražského kameníka...

 • 17.06.2015 14:49

  Václav Vejmluva

  Václav Vejmluva se narodil 19. září 1670 v rodině Jana Vejmluvy, sládka v pivovaře kláštera cisterciaček na Starém Brně. Jako osmnáctiletý, dne 1. ledna 1689 vstoupil do noviciátu ve Žďárském klášteře. Ještě téhož roku však  Václav spolu s dalšími řeholníky musel klášter dočasně opustit, a to...

 • 16.06.2015 16:54

  Vznik stavby

  Vesnice Ostrov vznikla asi ve 2. polovině 13. století, založil ji rod pánů Lomnických z Tasova. V roce 1572 nechal Jakub Míta z Vostrova postavit rytířské sídlo, pivovar a  čtyřoblouký kamenný most přes Oslavu. V roce 1609 byl prodán Ostrov s tvrzí, farou, dvorem, mlýnem, pivovarem, mýtem a...

 • 15.06.2015 00:27

  Citovaná literatura

  Jan Sedlák (1987): Jan Blažej Santini, Setkání baroku s gotikou., Vyšehrad, 251 pp. Mojmír Horyna (1998): J. B. Santini - Aichel: Život a dílo., Karolinum, 490 pp. Petra Sošková (2009): Mladší proměny staveb J. B. Santiniho na Žďársku., diplomová práce, Univerzita Pardubice, 221...

Kontakt

Santiniho hostinec
Ostrov nad Oslavou 38
594 45 Ostrov nad Oslavou

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode