Spolek Sambucus vznikl na konci roku 2013 sdružením přátel, kteří se rozhodli spojit své dosavadní zkušenosti s realizací projektů na ochranu přírody, památek a vzdělávání veřejnosti. Cílem aktivit spolku je vytvořit funkční tým, který bude spravovat a rozvíjet areál hostince, svého sídla, a věnovat se dále rozvoji Ostrova nad Oslavou a jeho širšímu okolí.

Spolek Sambucus je  dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které sdružuje zájem o ochranu přírody a životního prostředí, obnovu kulturních a historických památek, rozvoj udržitelného turistického ruchu a podporu vzdělávání a výchovy ve zmíněných oblastech zájmu.

Nejvyšším orgánem Spolku Sambucus je Valná hromada, která volí tříčlenný Výbor Spolku a Revizora. Členové Výboru Spolku pak volí ze svých řad předsedu, místopředsedu a hospodáře.

Spolek Sambucus je zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 17957.

Sídlem spolku je Zájední hostinec v Ostrově nad Oslavou č. p. 38. Hostinec byl vyhlášen 3. 5. 1958 kulturní památkou (Ústřední seznam kulturních památek č. rejstříku 24678/7-4347). Sídlo spolku prochází dlouhodobou rekonstrukcí, které chceme významně přispět. 

 

 

Základní údaje 

IČ: 02401843

DIČ: CZ02401843

Datová schránka: 5yvjbn

Bankovní spojení: 107-7546680257/0100, Komerční banka, a.s.

Stanovy

Jak spolek funguje a jakými pravidly se řídí, naleznete v jeho stanovách. 

stanovy spolku

Kontakt

Santiniho hostinec
Ostrov nad Oslavou 38
594 45 Ostrov nad Oslavou

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode