V obci Ostrov nad Oslavou na Vysočině se nachází nápadný objekt bývalého klášterního hostince, kulturní památka, kterou v roce 1720 navrhl světoznámý český architekt Jan Blažej Santini - Aichel ve stylu gotizujícího baroka.

Hostinec představuje ojedinělou barokní, nesakrální stavbu středoevropského významu, která náleží mezi nejcennější součásti architektonického dědictví České republiky. Stavba je unikátně řešená, půdorysně tvar budovy představuje dvojité W -  anagram zadavatele stavby, významného opata cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou, Václava Vejmluvy. Památkovou hodnotu stavby umocňuje skutečnost, že vznikala ve shodné době jako poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, kulturní památka zapsaná na seznamu UNESCO.

V 60. letech 20. století byl hostinec v rámci řízeného hospodářství rodině majitelů zabaven a po letech nevhodné správy byl v roce 1993 navrácen ve velmi špatném technickém stavu. Zájem veřejnosti i občanů Ostrova o objekt však přetrval i přes havarijní stav objektů a dosud trvající nemožnost jejich návštěvy.

Tyto webové stránky mají umožnit alespoň virtuálně nahlédnout pod pokličku opravy významné budovy a také poděkovat Všem, kteří se na opravě podíleli finančně i vlastními silami. 

                                                                            

Areál hostince

Hostinec - budova se základy z roku 1720 navržená Janem B. Santinim-Aichelem  

Stáje - hospodářské budovy dvora s částečně dochovalými klenbami, vznik je odhadován mezi roky 1819 - 1850 

Kůlna - stavba navržená v roce 1927 stavitelem Janem Maškem, aktuálně snesená

Chlév - budova hospodářství v poměrně dobrém technickém stavu, vznik pravděpodobně do roku 1919

Sklep - menší skladové prostory s valenou kamennou klenbou, vznik je odhadován mezi roky 1720 – 1819

Ohradní zeď - části zdi spolu se štítovou zdí stájí se datují do období 1720 – 1819, zbylé části pak 1819 - 1850 

 

Kontakt

Santiniho hostinec
Ostrov nad Oslavou 38
594 45 Ostrov nad Oslavou

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode